Xỉu chủ là gì? Bạn có biết cách đánh xỉu chủ hay nhất?

Xỉu chủ là gì? Bạn có biết cách đánh xỉu chủ hay nhất?