Nằm mơ thấy đánh nhau với ma là điềm báo gì? Mơ thấy đánh nhau với ma số mấy?

Nằm mơ thấy đánh nhau với ma là điềm báo gì? Mơ thấy đánh nhau với ma số mấy?